در پروژه های بزرگ ساختمانی ، مرحله گچ کاری دیوارها و سقف در اجرای دستی و با گچ معمولی ، به دلیل زمان طولانی آن معمولا از مشکلات دست اندر کاران پروژه بوده و صرفه اقتصادی ساخت را با مشکل مواجه می کند . به همین علت در سالهای اخیر مرحله اجرای گچ کاری دیوارها و سطوح بزرگ با استفاده از دستگاه های گچ پاش(spray plaster) انجام می گیرد .

گچ مناسب استفاده در دستگاه های گچ پاش ، گچ جت گیپس  بوده که علاوه بر داشتن افزودنیهای گچ سیوا ، سایر افزودنیهای دارای خواص دیر گیری گچ نیز به آن اضافه میشود تا زمان مناسب اجرا به دست آید .

این گچ پس از پاشش همانند بتن سخت و مقاوم می شود. بستری بدون موج داشته ودارای اختلاف سطحی نزدیک به صفر می باشد.

در مقابل رطوبت بسیار مقاوم بوده وهمچنین تا حد قابل ملاحظه ای در مقابل حرارت مقاومت نشان می دهد.

با استفاده از گچ پاششی مرحله گچ خاک از ساختمان حذف شده و سقف ساختمان را مستقیما برروی خود سازه یا سقف کاذب مانند رابیتس با سرعت بالا پوشش می دهد.

سرعت اجرای گچ پاششی در مقایسه با اجرای دستی گچ با تجارب معمول در ایران (بین 4 تا 5 برابر ( حدود 200 متر مربع در روز توسط یک دستگاه گچ پاش می باشد.