اين شركت به لطف خداوند و استفاده از نيروهاي جوان و با توجه به کیفیت بالای محصولات توانسته است علیرغم گذشت کمتر از یکسال از بهره برداری ، محصولات خود را   در داخل و خارج از کشور به پروژه های عمرانی و طرح های ساختمانی مهمی ارائه دهد که در زیر به تعدادی از مشتریان اشاره شده است.

مشتریان کشورهای خارجی :

روسیه

 ترکمنستان

 قزاقستان

عراق

مشتریان معتبر داخلی :

معاونت عمران و مسکن بنیاد مستضعفان

 پروژه برجهای شاراک کیش 

و بسیاری دیگر از طرحهای ساختمانی مهم می باشد.