خصوصیات و زمینه های کاربرد :

گچ پاششی سارینا ماکینا سیوا برای پوشش گچکاری انواع مصالح ساختمانی مانند آجر، بلوکهای سفالی و سیمانی، بلوکهای بتن سبک و سایر مصالح با استفاده از ماشین های گچ پاش به کار می رود. 

مهمترین مزیت استفاده از گچ پاششی ماکینا سیوا در مقایسه با گچ های دستی سرعت اجرای آن در مقایسه با اجرای دستی (اجرای گچکاری در هر روز معادل 5-4 برابر بیشتر از اجرای دستی) می باشد.علاوه بر آن با توجه به استفاده از موادافزودنی شیمیایی و نیز پرلیت و آهک، وزن آن سبک تر از گچهای معمولی بوده و خاصیت عایق بودن آن در مقابل حرارت و صوت بیشتر از گچ معمولی است. 

مواد افزودنی موجود در این نوع گچ باعث ایجاد زمان گیرش بیشتر(در حد یک ساعت) و چسبندگی مناسب شده و به گچکار فرصت مناسب را برای انجام عملیات پرداخت می دهد.

ضخامت متوسط استفاده از گچ مزبور بین 1 تا 2 سانتی متر است.

آماده سازی ملات و روش استفاده :

ملات گچ پاششی ازاختلاط به نسبت هر کیسه 30 کیلوگرمی گچ با 20 لیتر آب در ماشین گچ پاش بدست می آید.

پس از همزدن ملات فوق توسط دستگاه همزن ماشین گچ پاش، به نحوی که ملات یکدست و مناسب حاصل شود شروع به پاشش آن روی سطح دیوار کروم بندی شده نموده و پس از حدود 15 دقیقه می بایستی با ماله تراز گردد.

یک ساعت بعد از پاشش گچ با ماله اسفنجی روی سطح کار مرطوب و سپس با ماله و تراز پرداخت گردد.

·         ابزار مورد استفاده و سطح روی کار گچکاری باید از هرگونه گرد و غبار ، روغن و ذرات ریز عاری باشد.

·         بهتر است سطح کار از تراز مناسبی برخوردار بوده و سوراخ و برآمدگی احتمالی با سطح کار هم سطح شود.

·         سطح کار قبل از شروع گچکاری با آب مرطوب شود.

 

میزان استفاده از گچ به ازای هر هر متر مربع گچکاری با قطر متوسط یک سانتی متر: حدود 10 کیلوگرم و قطر معمول گچکاری بسته به نوع مصالح سطح زیر کار بین 1 تا 2.5 سانتی متر می باشد.( چنانچه قطرکار بیشتر از یک سانتی متر باشد ، بهتر است در دولایه اجرا گردد و لایه دوم یک روز بعد از لایه اول کار شود). 

دمای مناسب محیط کار هنگام اجرا : بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد.

رطوبت مناسب محیط کار : 50 تا 60 درصد.

زمان گیرش اولیه: بین 50 تا 60 دقیقه

گیرش نهایی : بین 150 تا 180 دقیقه

شرایط نگهداری و انبارش : کیسه های گچ باید در محیط خشک و عاری از رطوبت زیاد نگهداری شود . نگهداری روی پالت و در محیط سایه مطلوب تر است.

دوره مفید استفاده : تا شش ماه در صورت نگهداری در شرایط مناسب، در صورت باز کردن کیسه ها، بهتر است حداکثر ظرف یک هفته استفاده شود.