خصوصیات و زمینه های کاربرد :

 پودر بتونه نقاشی سارینا برای دستیابی به یک سطح صاف و صیقلی، بعنوان یک زیر سازی بسیار مناسب قبل از نقاشی ویا کاغذ دیواری مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول با خاصیت پرکنندگی بسیار بالا راحتی و سرعت عمل در کارهای اجرایی را شامل می شود.

آماده سازی ملات بتونه :

.    55 لیتر آب به ازای 10 کیلوگرم پودر بتونه اضافه می شود.

·         در ابتدا آب را در ظرفی تمیز ریخته و سپس پودر نقاشی را روی آن بپاشید تا زمانیکه سطح آب را بپوشاند.

·         مدتی منظر بمانید تا پودر جذب آب شود و سپس شروع به هم زدن نمایید.

·         درز و شکاف موردنظر را با ملات تهیه شده و با کاردک نقاشی پر کنید.

·         ملات آماده شده را می توانید تا یک ساعت مورد استفاده قرار دهید.

شرایط نگهداری :

کیسه ها را باید به دور از آب و رطوبت و در محیطی خشک بر روی پالت نگه داری کنید.