خصوصیات و زمینه های کاربرد :

 برای پوشش گچکاری انواع مصالح ساختمانی بخصوص سطوح بتنی ، بلوکهای بتن سبک  ، فوم سقفی و  سایر مصالح به کار می رود .  با توجه به استفاده از مواد افزودنی شیمیایی لازم ، دارای چسبندگی سریع و مقاومت بیشتری نسبت به گچهای معمولی بوده و به دلیل عدم نیاز به رابیتس بندی قبل از اجرا روی سطوح بتنی باعث صرفه جویی در زمان و هزینه  اجرا می گردد .

زمان گیرش :  بین 25 تا 30 دقیقه

ضخامت متوسط اجرا : حدود 1 سانتی متر می باشد.